Önyüz Blog

Elçilerimiz II

Ortak dil için küçük çapta da olsa çalışmamızı sürdürüyoruz. İkinci bölüğümüz yayında. Olağan yazı penceresinde verdiği görüntüden okumak zorlu olduğundan doğruca dernek başlığı olarak geçtik. Buradan ulaşabilirsiniz. Unutmamalıyız ki,...

Elçilerimiz

Sözler birer elçidir. Zira söz, söz olmaktan çok öte bir köprü ve kültürün taşıyıcısı, uygarlığın ve kimliğin koruyucusu, böylelikle bu değerler bütünü de dilin uygulayıcısıdır. Kardeşlerimizle tembelliğimizi bırakıp artık...

Türk Dilinin Dünü ve Bugünü – El Kitabı

Türk Dilinin Dünü ve Bugünü - El Kitabı, Mesut Şen Dil, yalnızca bir konuşma aracı değil, bir ulusun, koca bir uygarlığının şifrelerinin imlendiği bir bellektir. Onda geleneği de, destanları da,...

Tıva Cumhuriyeti’nde en erken tarihli Saka (İskit) mezarı keşfedildi

Bütün deliller, bunun sadece Güney Sibirya'daki en büyük Saka (İskit) mezarı olmadığını aynı zamanda en erken tarihli mezar odası olduğunu göstermektedir. Arkeolog Gino Caspari, bir kürekle değil bir bilgisayarla kariyerindeki en...

Çölde Dor

Çölde Dor, M. Levent Kaya Bizde (Türklerde) ad nasıl söylenir? Peki kişi çağrılırken, nasıl çağrılır? Örneğin Japonlardan hemen hemen hepimizin bildiği ''-san'' türünden/işlevinde bir saygı hitabeti var mı? Uygarlıkta en...

VI. Yüzyıl Bizans Kaynaklarına Göre Göktürk-Bizans İlişkileri

Hatice Palaz Erdemir'in bu kısa ancak öz çalışmasını çok değerli kılan adından anlaşıldığınca ayrıntısız toplayıcı anlattığı siyasi ilişkilerden ziyade ilgili dönemin kaynaklarında üzerimize verilen bilgileri der top ayrı başlıklar...

Tanrı Yarlığasın

Birçoğumuz işitmişizdir. Haç özünde bir hıristiyan değil, Türk belgisi imiş. Şimdi bunu hiç sanmasam da (gayet haklı nedenlerden.) şunu söylemek yeterli olacaktır. Herşeyden önce bu tür belgiler bir anlam...

Hangisi Doğru?

İç Asya’da de facto İslam toplumu içindeki kamlarla ilgili yıllar önce biraz bir şeyler okumuştum. Büyük olasılıkla B. Ögel hocadan okuduğum söz konusu kitapta, İslamla birlikte toplumdaki kamların kaybolmadığını,...

”yış” Sözcüğü Üzerine Ekleme

Birkaç gün önce üleştiğimiz konu üzerine kısa bir ekleme. Buyrun.

”yış” neyi anlatır?

Bu söz hayli tartışmaya konu olmuştur. Aşağıda ulaşacağınız başlıkta Altay dilleri* bilimcisi Levent Usta'nın değerlendirmesini veriyoruz. Aydınlatıcı olacağını düşünmekle iyi okumalar dileriz efendim. Tıklayın. *Bizim dilimiz Türkçe ile Moğolca ve Mançuca.