”yış” neyi anlatır?

124

Bu söz hayli tartışmaya konu olmuştur. Aşağıda ulaşacağınız başlıkta Altay dilleri* bilimcisi Levent Usta’nın değerlendirmesini veriyoruz. Aydınlatıcı olacağını düşünmekle iyi okumalar dileriz efendim.

Tıklayın.

*Bizim dilimiz Türkçe ile Moğolca ve Mançuca.