VI. Yüzyıl Bizans Kaynaklarına Göre Göktürk-Bizans İlişkileri

207
Hatice Palaz Erdemir’in bu kısa ancak öz çalışmasını çok değerli kılan adından anlaşıldığınca ayrıntısız toplayıcı anlattığı siyasi ilişkilerden ziyade ilgili dönemin kaynaklarında üzerimize verilen bilgileri der top ayrı başlıklar altında ikinci bölümde aktarmasıdır.
 
İlişkileri konu alan ilk bölümde dönemin siyasi görüntüsü anlaşılır ve aşırı ayrıntısız anlatılır iken bizlerin (Türklerin) siyasi erdem anlayışına, Bizans’ın tutarsız davranış ve neden oldukları ile birçoğumuzun elçi heyetine çok şiddetli tavrından tanıdığı Türk Kağanlığı’nın batı kolunu başaran Tardu’nun davranışı gibi konulara açık izahlar getirilmektedir. İkinci bölümde çok yerinde olarak bu kaynaklara kendini yazdıran savaş yöntemlerimiz, inanç, yaşayış ve kağanın durumu üzerine çok değerli bilgileri aktarılmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse (idi*) kağanın oturduğu yerden, ki bundan kasıt büyük ihtimalle (bir) ordasıdır, söz edilirken kendisinin ”Altındağ” adlanan bir yerde oturduğu ve Türklerde ”Altındağ”ı en güçlü kağana vermenin bir gelenek olduğundan bahsedilir. Bu bilgi gerçekten çok değerlidir. Zira Altay dağlarının bulunduğu bölgeyi anlatan sözün Orkun’da geçen ”altun yış” (altın tayga) olduğu ihtimal dahilinde görülür.
 
Öz ve özellikle ikinci bölümüyle çok değerli bilgiler aktaran bu çalışma temel aldığı kaynaklar açısından sanırız bir boşluğu dolduruyor. Çalışmayı salık vermekle birlikte sayın Hatice hocaya gıyabında teşekkürlerimizi ifade ederiz.
 
*Hükümdar.