Türk Dilinin Dünü ve Bugünü – El Kitabı

110

Türk Dilinin Dünü ve Bugünü – El Kitabı, Mesut Şen

Dil, yalnızca bir konuşma aracı değil, bir ulusun, koca bir uygarlığının şifrelerinin imlendiği bir bellektir. Onda geleneği de, destanları da, inanışı da, töreyi de, bakış açılarını da, sevgilerimizi de, acılarımızı da; kısaca her şeyimizi görürüz.

Türk-çe yaşayabilmek için, Türkçe düşünebilmek ve de duyabilmek gerektir. Türkçe düşünebilmek için, Türk anlayışının, Türk idrakinin imlendiği o en güzel, en kutlu dil olan Türkçeyi, dilimizi iyi bilmek gerektir. Bu çalışmayla Mesut usta belki de konu üzerine günümüzde var olan en iyi el kitaplardan birisini bize armağan etmiş durumdadır.

Çalışmanın benim çok sevdiğim, takdir ettiğim bir yönü de, yalnızca konusu olan dil bilgisi üzerine değil, değindiği başlıklara göre çok önemli bilgiler de vermesi ve örneğin sözü edilen dönem üzerine ek bilgiler verilip ona kuş bakışı baktırılmamızdır. Türkçenin (kollarının) nasıl algılanması gerektiği ruhuna uygun olarak anlatılmış, yabancıların algı yöntemleri ile bölme parçalama fitnelerine de değinilmiş olması ise, en önemli noktalardan birisini oluşturmakla kısaca topyekün bir Türklük ve Türk dünyası algısı da çizilmekte, çalışmaya ruh, öz verilmektedir. Böylece çalışma aynı zamanda yalın bir dil bilgisi çalışmasından sıyrılıp, büyük bir davayı da üstlenmektedir.

Evet, her Türk neferi dilini en iyi biçimde bilmek zorundadır. Bu yüzdendir ki, ilgilendiğimiz diğer alanların yanı sıra dilimize, ruhuna, yapısına, geçmişine de yoğunlaşmalıyız ki, çok önemli temel işleyişlerin ayırdına varıp gereklerini yerine getirip aynı anda Ali Şir Nevai’nin ”Ejderlerin Beklediği Hazine” dediği o büyük hazinelere de ulaşmış olalım. Bu yüzden bu çalışmayı içtenlikle salık veriyoruz.

*

“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını, kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.”

”Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin.”

”Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır.”

– Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK