Kürşad İsyanı Üzerine İlk Kapsamlı Bilimsel Çalışma

225

İlkin birer Türk olarak, sonra da özümüz adına değerli Tilla Deniz Baykuzu hocamıza bu eseri var ettiği için içten teşekkür ediyoruz. Bu çalışma, belki de, bu çok iyi bildiğimiz başkaldırının ilk kez gerçek bir anlamda, yani bilimsel verilere dayanarak ayrıntılı açıklandığı ilk bütün bir çalışmadır. Bu yüzden ayrıca kutludur. Çok değerlidir, ve her Türkün evinde bulunmalıdır. Çalışma, ayrıca değerli tarihî görsel malzemeyle desteklenmiş, ayrı güzel bir yapı kazanmıştır. Bu bağlamda hocamızın Asya Hun İmparatorluğu çalışmasıyla da aynı düzeneği üleşmektedir.

Son Bilgiler Işığında Kürşad İsyanı- Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu

Çalışma, üç ayrı bölümden oluşup, ilk bölümde başkaldırı öncesi genel erk [siyasî] durumu ele alınmakta, baş kaldırıdan önceki yıllarda hangi olayların geliştiği, nelerin olduğu anlatılmakta; ikinci bölümde ise Çin saraylarına ve mimarî yapıları ile nasıl korunduklarına, yani askerî düzeneklerine değinilmektedir. Üçüncü bölüm ise, en can alıcı bölüm olup, asıl konuya değinmektedir.

Edindik, okuduk; özümsedik.

Biz, bu kadarını söyleyelim. Bu eserin daha çok baskı alacağından eminiz. Ancak, “Ben bunu elde etmeliyim.” diyenler; durmayın, deriz.