Bağlantıyı izleyiniz.

Tutulmayı Bekleyen Sözlerimiz

Görüntü: Kaşgarlı Mahmud’un haritası. Kabalcı yayınevinden çıkan çeviri çalışmasının cilt korumacından.