Bağlantıyı izleyiniz.

''Ğ'' Sesi Üzerine

Bilgi: Çekim bir Turpan el yazmasından.