Çalışmamızın ikinci bölümü yayınlanmıştır.

Çekim: Ötüken’de bulunan Türk korganından çıkan heykelcikler.