Elçilerimiz II

Ortak dil için küçük çapta da olsa çalışmamızı sürdürüyoruz. İkinci bölüğümüz yayında. Olağan yazı penceresinde verdiği görüntüden okumak zorlu olduğundan doğruca dernek başlığı olarak geçtik. Buradan ulaşabilirsiniz. Unutmamalıyız ki,...

Elçilerimiz

Sözler birer elçidir. Zira söz, söz olmaktan çok öte bir köprü ve kültürün taşıyıcısı, uygarlığın ve kimliğin koruyucusu, böylelikle bu değerler bütünü de dilin uygulayıcısıdır. Kardeşlerimizle tembelliğimizi bırakıp artık...

Çölde Dor

Çölde Dor, M. Levent Kaya Bizde (Türklerde) ad nasıl söylenir? Peki kişi çağrılırken, nasıl çağrılır? Örneğin Japonlardan hemen hemen hepimizin bildiği ''-san'' türünden/işlevinde bir saygı hitabeti var mı? Uygarlıkta en...

Tanrı Yarlığasın

Birçoğumuz işitmişizdir. Haç özünde bir hıristiyan değil, Türk belgisi imiş. Şimdi bunu hiç sanmasam da (gayet haklı nedenlerden.) şunu söylemek yeterli olacaktır. Herşeyden önce bu tür belgiler bir anlam...

”yış” Sözcüğü Üzerine Ekleme

Birkaç gün önce üleştiğimiz konu üzerine kısa bir ekleme. Buyrun.

”yış” neyi anlatır?

Bu söz hayli tartışmaya konu olmuştur. Aşağıda ulaşacağınız başlıkta Altay dilleri* bilimcisi Levent Usta'nın değerlendirmesini veriyoruz. Aydınlatıcı olacağını düşünmekle iyi okumalar dileriz efendim. Tıklayın. *Bizim dilimiz Türkçe ile Moğolca ve Mançuca.

-naz Eki Üzerine

Bu ek hayli tartışmalı. Burada bir deneme yapmaya çalıştık. İyi değerlendirmeler dileriz. Başlığa ulaşmak için basınız.

Türklerde Nardugan, Ayaz Ata ve Nevruz geleneği var mıydı?

Önbilgi: Değerlendirme, yorumlar için dernekbaşlığına gidiniz. Bu yazıya başlamadan önce şunu söylemem gerek. Okuduklarınız sizde hayal kırıklığı yaratabilir. Son yıllarda özellikle sosyal medyada bir çok sayfada karşımıza çıkan Nardugan, Ayaz...

Levent Usta’nın Son Söyleşisi

Birkaç saat önce Levent Usta kökbilig ile Altay Dil Ailesi üzerine bir görüntülü söyleşi gerçekleştirdi. Dernekteki başlığa dolayısıyla söyleşi ile değerlendirme yapılacak yere erişmek için tıklayınız.

Türk Adı Üzerine Deyiş

Dernekteki başlığa ulaşmak ve söyleşmeye katılmak için tıklayın.