”yış” neyi anlatır?

Bu söz hayli tartışmaya konu olmuştur. Aşağıda ulaşacağınız başlıkta Altay dilleri* bilimcisi Levent Usta'nın değerlendirmesini veriyoruz. Aydınlatıcı olacağını düşünmekle iyi okumalar dileriz efendim. Tıklayın. *Bizim dilimiz Türkçe ile Moğolca ve Mançuca.

-naz Eki Üzerine

Bu ek hayli tartışmalı. Burada bir deneme yapmaya çalıştık. İyi değerlendirmeler dileriz. Başlığa ulaşmak için basınız.

Türklerde Nardugan, Ayaz Ata ve Nevruz geleneği var mıydı?

Önbilgi: Değerlendirme, yorumlar için dernekbaşlığına gidiniz. Bu yazıya başlamadan önce şunu söylemem gerek. Okuduklarınız sizde hayal kırıklığı yaratabilir. Son yıllarda özellikle sosyal medyada bir çok sayfada karşımıza çıkan Nardugan, Ayaz...

Levent Usta’nın Son Söyleşisi

Birkaç saat önce Levent Usta kökbilig ile Altay Dil Ailesi üzerine bir görüntülü söyleşi gerçekleştirdi. Dernekteki başlığa dolayısıyla söyleşi ile değerlendirme yapılacak yere erişmek için tıklayınız.

Türk Adı Üzerine Deyiş

Dernekteki başlığa ulaşmak ve söyleşmeye katılmak için tıklayın.

Nayman Hanlığı ve Sekiz Oğuzlar

Dernekteki başlığa ulaşmak için tıklayınız.

Karakalpakili’nden Yazı Bulgusu

Derneğimizdeki konubaşlığına ulaşmak için tıklayınız.