Önyüz 2017 Ekim

Aylık Belgelik Ekim 2017

Kara-Turug bölgesinde Bronz Çağına ait kaya resimleri ortaya çıkarıldı.

Tüm uygarlıkların kendi sanatlarını Bronz Çağı'ndan ortaçağlara eklediği dağlık galeri. Rusya ile Moğolistan arasındaki sınırda bulunan Kara-Turug bölgesinde hayranlık uyandıran kaya çizimleri açığa çıkarıldı ve bunlar eski Sibirya hakkında büyük bir sır içermektedir. Bu dağ galerisinde yaklaşık 500 kadar sergi var ve buradaki petroglifler yaklaşık 4.000 yıl boyunca...

Yenisey Nehri kıyılarında Hunlara ait 2200 yıllık mücevherler bulundu.

Hun kadın savaşçılar tarafından giyilen göz alıcı kemer tokaları Tuva Cumhuriyeti' nde Yenisey Nehri kıyılarında gömülmüş olarak bulundu. 2200 yıl önceye tarihlenen, kömürden yapılma takıların üzeri mercan ve yeşim taşıyla kaplanmış. Arkeolojik buluntulardan elde edilen sonuçlara göre mezarda bulunan takılar kadınların ölümden sonraki hayat için...